Kilka słów o Konkursie Arbitrażowym Lewiatan

English version

Konkurs Arbitrażowy Lewiatan (KAL) to pierwszy i największy w Polsce konkurs typu moot court dla aplikantów adwokackich i radcowskich

  • polega na przygotowaniu przez uczestników rozwiązania kazusu inspirowanego realnymi postępowaniami arbitrażowymi; uczestnicy wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy, przygotowują pisma procesowe oraz reprezentują strony rozprawy
  • I edycja Konkursu miała miejsce w 2012 roku, od 2018 roku Konkurs odbywa się co dwa lata; w 2024 roku odbędzie się już X edycja Konkursu
  • inspiracją dla organizatorów KAL był sukces Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, największego na świecie konkursu typu moot court adresowanego do studentów prawa, a poświęconego tematyce międzynarodowego arbitrażu handlowego; KAL stanowi propozycję kontynuacji takiej praktycznej metody nauki kierowanej do młodych prawników kontynuujących naukę na aplikacjach
  • KAL pozwala na praktyczne wykorzystanie wiedzy o postępowaniach arbitrażowych i jest doskonałą okazją dla aplikantów do kształtowania i sprawdzenia swoich umiejętności występowania przed sądami, w tym w szczególności arbitrażowymi
  • w KAL mogą brać udział drużyny składające się z 2-4 aplikantów adwokackich i/lub radcowskich
  • wystąpienia uczestników są oceniane przez arbitrów – jurorów praktyków arbitrażu
  • KAL składa się z dwóch etapów: pisemnego polegającego na sporządzeniu pozwu i odpowiedzi na pozew na podstawie kazusu konkursowego i ustnego, w którym uczestnicy biorą udział w symulacji rozprawy arbitrażowej w roli pełnomocników stron

Poprzednie edycje

KAL 2012

KAL 2013

KAL 2014

KAL 2015

KAL 2016

KAL 2017

KAL 2018