Harmonogram KAL 2020 (po zmianach 14.03, 8.05 i 4.06.)

 • 5 lutego – publikacja Regulaminu
 • 11 lutego – publikacja Kazusu
 • 11 lutego – otwarcie rejestracji Drużyn
 • 23 lutego – możliwość zgłaszania pytań do kazusu przez Uczestników
 • 2 marca – publikacja odpowiedzi na pytania Uczestników
 • 2 marca – ostateczny termin rejestracji Drużyn
 • 29 marca – termin na przesyłanie pozwów przez Drużyny
 • 31 marca – termin przesłania przydzielonych pozwów Drużynom
 • 21 kwietnia – termin na przesyłanie odpowiedzi na pozew przez Drużyny
 • 4 czerwca – ogłoszenie wyników Etapu pisemnego
 • 17-18 września – Eliminacje Ustne i Finał
 • Konkurs Arbitrażowy Lewiatan (KAL) to pierwszy i największy w Polsce konkurs typu moot court dla aplikantów adwokackich i radcowskich
 • polega na przygotowaniu przez uczestników rozwiązania kazusu inspirowanego realnymi postępowaniami arbitrażowymi; uczestnicy wcielają się w role pełnomocników procesowych stron, opracowują strategię prowadzenia sprawy, przygotowują pisma procesowe oraz reprezentują strony rozprawy
 • I edycja Konkursu miała miejsce w 2012 roku, od 2018 roku Konkurs odbywa się co dwa lata; w 2020 roku odbędzie się już VIII edycja Konkursu
 • inspiracją dla organizatorów KAL był sukces Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot, największego na świecie konkursu typu moot court adresowanego do studentów prawa, a poświęconego tematyce międzynarodowego arbitrażu handlowego; KAL stanowi propozycję kontynuacji takiej praktycznej metody nauki kierowanej do młodych prawników kontynuujących naukę na aplikacjach
 • KAL pozwala na praktyczne wykorzystanie wiedzy o postępowaniach arbitrażowych i jest doskonałą okazją dla aplikantów do kształtowania i sprawdzenia swoich umiejętności występowania przed sądami, w tym w szczególności arbitrażowymi
 • w KAL mogą brać udział drużyny składające się z 2-4 aplikantów adwokackich i/lub radcowskich
 • wystąpienia uczestników są oceniane przez arbitrów – jurorów praktyków arbitrażu
 • KAL składa się z dwóch etapów: pisemnego polegającego na sporządzeniu pozwu i odpowiedzi na pozew na podstawie kazusu konkursowego i ustnego, w którym uczestnicy biorą udział w symulacji rozprawy arbitrażowej w roli pełnomocników stron

Poprzednie edycje

KAL 2012

KAL 2013

KAL 2014

KAL 2015

KAL 2016

KAL 2017

KAL 2018