Harmonogram KAL 2020 (po zmianach 14.03, 8.05 i 4.06.)

 • 5 lutego – publikacja Regulaminu
 • 11 lutego – publikacja Kazusu
 • 11 lutego – otwarcie rejestracji Drużyn
 • 23 lutego – możliwość zgłaszania pytań do kazusu przez Uczestników
 • 2 marca – publikacja odpowiedzi na pytania Uczestników
 • 2 marca – ostateczny termin rejestracji Drużyn
 • 29 marca – termin na przesyłanie pozwów przez Drużyny
 • 31 marca – termin przesłania przydzielonych pozwów Drużynom
 • 21 kwietnia – termin na przesyłanie odpowiedzi na pozew przez Drużyny
 • 4 czerwca – ogłoszenie wyników Etapu pisemnego
 • 17-18 września – Eliminacje Ustne i Finał