To już ostatnie dni na zgłaszanie pytań do kazusu!

Już tylko do 14 marca 2024 r. można zgłaszać pytania dotyczące kazusu konkursowego. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości dotyczące stanu faktycznego, załączonych dokumentów albo informacji ujawnionych w kazusie napiszcie do nas.