Zmiany w Regulaminie KAL 2024!

Został opublikowany Regulamin KAL 2024 ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 lutego 2024 r. Zmiany dotyczą procedury zgłaszania drużyn. Zapraszamy do zapoznania się z nową wersją Regulaminu!