Grafik Etapu ustnego KAL 2022

Wyniki KAL 2022

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia do grafiku określonych zmian, w szczególności zmiany miejsca posiedzenia lub przyporządkowanych danej drużynie arbitrów, mając na względzie liczbę i charakter zgłoszonych konfliktów.

Grafik wraz z innymi informacjami zostanie również w dniu 1 czerwca br. rozesłany do Drużyn w celu weryfikacji ewentualnych konfliktów w odniesieniu do przyporządkowanych Drużynom arbitrów (np. bliska znajomość, stała współpraca, powiązania rodzinne). W razie wystąpienia konfliktu prosimy o niezwłoczną informację na adres: druzyny@kal.org.pl z podaniem imienia i nazwiska arbitra, względem którego występuje konflikt, oraz opisem, na czym on polega – najpóźniej do piątku 3 czerwca do końca dnia.

Uprzejmie prosimy wszystkie Drużyny o monitorowanie skrzynek mailowych oraz sprawdzanie folderu SPAM (wobec ryzyka, że trafi tam wiadomość).

Ranking etapu pisemnego KAL

Publikujemy wyniki Etapu pisemnego KAL 2022. Drużyny w rankingu zostały uszeregowane w kolejności uwzględniającej łączną liczbę punktów uzyskanych w Etapie pisemnym.