Grafik Etapu ustnego KAL 2020

Wyniki KAL 2020

Zastrzegamy sobie możliwość wprowadzenia do grafiku określonych zmian, w szczególności zmiany miejsca posiedzenia lub przyporządkowanych danej drużynie arbitrów, mając na względzie liczbę i charakter zgłoszonych konfliktów.

Grafik wraz z innymi informacjami został również rozesłany do Drużyn w celu weryfikacji ewentualnych konfliktów w odniesieniu do przyporządkowanych Drużynom arbitrów (np. bliska znajomość, stała współpraca, powiązania rodzinne). W razie wystąpienia konfliktu prosimy o niezwłoczną informację na adres: druzyny@kal.org.pl z podaniem imienia i nazwiska arbitra, względem którego występuje konflikt, oraz opisem, na czym on polega – najpóźniej do czwartku 10 września do końca dnia.

Uprzejmie prosimy wszystkie Drużyny o monitorowanie skrzynek mailowych oraz sprawdzanie folderu SPAM (wobec ryzyka, że trafi tam wiadomość).

Zasady przeprowadzenia Etapu ustnego

Termin 17-18 września 2020 r. pozostaje aktualny. Rundy ustne (eliminacje, ćwierćfinały, półfinały i finał) zostaną zorganizowane w formie tradycyjnej w wybranych warszawskich kancelariach (podobnie jak w latach ubiegłych), oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych ze stanem epidemii. W tym celu przygotowany został Aneks do Regulaminu Konkursu, regulujący szczególne zasady przeprowadzenia etapu ustnego KAL 2020. Uprzejmie prosimy wszystkie Drużyny o dokładne zapoznanie się z tym dokumentem.

Drużyny zakwalifikowane do Etapu ustnego

Publikujemy wyniki Etapu pisemnego KAL 2020. Zgodnie z Regulaminem do Etapu ustnego zostały zakwalifikowane 32 Drużyny, które zajęły najwyższe miejsca w rankingu Drużyn po Etapie pisemnym

Termin Etapu ustnego

Etap ustny KAL 2020 odbędzie się w tym roku w dniach 17-18 września 2020 r. Ze względu na dynamiczny charakter sytuacji epidemicznej termin ten zostanie ostatecznie potwierdzony pod koniec sierpnia/na samym początku września 2020 r.