Zmiany Harmonogramu

Szanowni Państwo,

w związku z panującą sytuacją oraz uwzględniając konieczność przystosowania się wszystkich do pracy w nowych warunkach Komitet Organizacyjny KAL podjął decyzję o wydłużeniu terminu na przesyłanie pozwów przez Drużyny do niedzieli 29 marca br. Przydzielone pozwy zostaną z kolei rozesłane Drużynom do wtorku 31 marca br. Termin na przesyłanie odpowiedzi na pozew przez Drużyny zostaje wydłużony do wtorku 21 kwietnia br. Regulamin oraz Harmonogram Konkursu zostanie w tym zakresie odpowiednio zaktualizowany.

Równocześnie ze względu na zamknięcie bibliotek informujemy, że powołanie materiałów źródłowych w pismach procesowych może ograniczyć się do źródeł dostępnych jedynie w wersji elektronicznej (w tym zawartych w bazach LEX/Legalis) – nie będzie to mieć wpływu na ocenę prac.

Komitet Organizacyjny KAL obserwuje uważnie sytuację i w razie potrzeby zastrzega sobie możliwość dokonywania dalszych zmian Harmonogramu.

Pozdrawiamy serdecznie

Organizatorzy KAL