Odpowiedzi na pytania uczestników

W zakładce „Kazus konkursowy” zostały opublikowane odpowiedzi na pytania uczestników oraz zaktualizowana wersja Kazusu konkursowego. Prosimy wszystkie drużyny o zapoznanie się z tymi dokumentami.