Pytania do Kazusu Konkursowego

Jeszcze do niedzieli tj. do 23 lutego 2020 roku uczestnicy mają możliwość zgłaszania pytań do Kazusu. Organizatorzy odpowiedzą na wątpliwości związane ze stanem faktycznym, na podstawie którego Drużyny będą przygotowywać pisma procesowe w Etapie pisemnym i wystąpienia w ramach Etapu ustnego.

Pytania należy kierować na adres e-mail: druzyny@kal.org.pl

Zapraszamy do zapoznania się z Kazusem KAL 2020!