Harmonogram KAL 2020

 • 5 lutego – publikacja Regulaminu
 • 11 lutego – publikacja Kazusu
 • 11 lutego – otwarcie rejestracji Drużyn
 • 23 lutego – możliwość zgłaszania pytań do kazusu przez Uczestników
 • 2 marca – publikacja odpowiedzi na pytania Uczestników
 • 2 marca – ostateczny termin rejestracji Drużyn
 • 15 marca – termin na przesyłanie pozwów przez Drużyny
 • 20 marca – termin przesłania przydzielonych pozwów Drużynom
 • 19 kwietnia – termin na przesyłanie odpowiedzi na pozew przez Drużyny
 • 18 maja – ogłoszenie wyników Etapu pisemnego
 • 4-5 czerwca – Eliminacje Ustne i Finał