Informacja dla Arbitrów: W zakładce „Etap Ustny” zostały opublikowane grafiki I i II dnia KAL 2020. Uprzejmie informujemy, że w razie zgłoszenia przez Drużyny konfliktu interesów względem określonych Arbitrów może zajść konieczność dokonania w grafikach drobnych zmian np. poprzez zmianę przyporządkowanego Państwu miejsca posiedzenia.

Do wszystkich Arbitrów, którzy zgłosili swój udział w KAL 2020, w dniu 8 września br. prześlemy drogą mailową grafik (wraz z przyporządkowaniem rund oraz posiedzeń), a także pozostałe informacje organizacyjne. Natomiast najpóźniej w piątek, 11 września br., wszystkim Arbitrom roześlemy pakiet materiałów konkursowych. Materiały te będą również dostępne dla Państwa w wersji drukowanej podczas samego posiedzenia.

Uprzejmie prosimy wszystkich Arbitrów o dokładne zapoznanie się z Aneksem do Regulaminu Konkursu, regulującym szczególne zasady przeprowadzenia etapu ustnego KAL 2020 w związku z pandemią COVID-19.

Zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w KAL 2020 w charakterze Arbitra. Zadaniem Arbitrów w KAL jest ocena prac pisemnych przygotowanych przez Drużyny w etapie pisemnym i/lub ocena wystąpień uczestników Drużyn w etapie ustnym.

Etap pisemny: sprawdzenie prac pisemnych (pozwów i odpowiedzi na pozew) – etap zakończony

Etap ustny: rozprawy eliminacyjne odbędą się w dniu 17 września 2020 roku w 8 warszawskich kancelariach (w następujących godzinach: 9:00-10.30; 11:00-12:30; 14:00-15:30; 16:00-17:30)

Aby wziąć udział w KAL w charakterze Arbitra należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej.

Zgłoszenia od Arbitrów do etapu ustnego są przyjmowane do dnia 4 września 2020 roku.

Na ten moment rundy ustne planujemy zorganizować w formie tradycyjnej w wybranych warszawskich kancelariach (podobnie jak w latach ubiegłych), oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych ze stanem epidemii, o których poinformujemy na początku września.

Pytania można kierować na adres: arbitrzy@kal.org.pl