Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Krajowej Rady Radców Prawnych oraz Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Pana mec. Jacka Treli

Głównym Partnerem Merytorycznym Konkursu jest kancelaria SPCG, mająca już ponad trzydziestoletnie doświadczenie w reprezentowaniu swych klientów w postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Prawnicy kancelarii zdobywali doświadczenie prowadząc setki spraw przed sądami powszechnymi i Sądem Najwyższym, a także kilkaset sporów arbitrażowych przed sądami polubownymi stałymi i ad hoc. Doradztwo i reprezentacja klientów w sporach sądowych i arbitrażowych związanych ze stosowaniem rozmaitych gałęzi prawa jest jedną z głównych specjalizacji SPCG.

Kolejnym Partnerem Merytorycznym jest firma prawnicza Kochański & Partners. Praktyka arbitrażu i rozwiązywania skomplikowanych sporów gospodarczych jest jednym z czołowych zespołów w Kochański & Partners. Jest to jedyna w Polsce grupa prawników wyspecjalizowanych w arbitrażu, która jest w stanie samodzielnie prowadzić postępowania międzynarodowe. Dr Marek Jeżewski wraz ze swoim zespołem reprezentuje klientów przed krajowymi i międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi, w inwestycyjnych sporach arbitrażowych w oparciu o różne regulaminy.

Partnerem Merytorycznym Konkursu jest kancelaria Łaszczuk i Wspólnicy, która już od ponad 30 lat świadczy usługi prawne na rzecz polskich i zagranicznych klientów. Praktyka arbitrażowa w kancelarii jest jedną z wiodących w Polsce. Od wielu lat kancelaria i jej partnerzy zaangażowani w tę praktykę wymieniani są na czołowych miejscach przez międzynarodowe i polskie rankingi. Partnerzy zajmujący się arbitrażem są jednocześnie arbitrami rekomendowanymi przez szereg stałych sądów arbitrażowych.

Partnerem Merytorycznym jest również Kancelaria JDP Drapała & Partners, czołowa polska kancelaria specjalizująca się w doradztwie prawnym i zastępstwie procesowym obejmującym w szczególności realizację dużych inwestycji budowlanych i infrastrukturalnych, a także umów realizowanych w trybie prawa zamówień publicznych. Kierowany przez Prof. Przemysława Drapałę Zespół Postępowań Sądowych i Arbitrażowych jest jednym z największych tego typu zespołów w Polsce. Prawnicy JDP z sukcesami reprezentują klientów przed sądami powszechnymi oraz przed krajowymi i zagranicznymi sądami arbitrażowymi. Pełnią także funkcje arbitrów.

Kancelaria Kubas Kos Gałkowski to kolejny Partner Merytoryczny Konkursu. Kancelaria od lat jest wyróżniana w krajowych i międzynarodowych rankingach w zakresie postępowań sądowych i arbitrażowych. Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną podmiotów gospodarczych, m.in. z branży energetycznej, nieruchomości, FMCG, bankowej, finansowej czy produkcyjnej. Prawnicy Kancelarii to eksperci z zakresu postępowań sądowych i arbitrażowych, w tym postępowań grupowych, ale również prawa kontraktowego, prawa nieruchomości, prawa energetycznego, restrukturyzacji, prawa bankowego i finansowego, prawa spółek, compliance i innych.

Kolejnym Partnerem Merotrycznym jest WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr – jedna z największych polskich kancelarii prawniczych. Eksperci z zespołu rozwiązywania sporów wspierają klientów wielu sektorów gospodarki oferując m.in pełen zakres doradztwa na wszystkich etapach sporu. Mają doświadczenie w postępowaniach arbitrażowych w tym prowadzonych przed międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi, reprezentując polskich i zagranicznych klientów, jak również pełniąc funkcję arbitrów.

Do grona Partnerów Merytorycznych należy również kancelaria Wardyński i Wspólnicy, od 1988 roku trwale zakorzeniona w życiu prawniczym w Polsce. Skupia się na biznesowych potrzebach klientów, pomagając im znaleźć skuteczne i praktyczne rozwiązanie najtrudniejszych problemów prawnych. Kancelaria dba o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Prawnicy kancelarii reprezentują klientów w postępowaniach arbitrażowych przed stałymi sądami polubownymi w Polsce oraz międzynarodowymi trybunałami arbitrażowymi. Pełnią też funkcję mediatorów i arbitrów.

Kancelarie Wspierające to kancelarie, w których odbywają się symulowane rozprawy arbitrażowe w trakcie etapu ustnego Konkursu. W tegorocznej edycji KAL Kancelariami Wspierającymi są: SPCG; DWF Poland; WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr; GESSEL; Baker McKenzie; DZP; White & Case oraz Linklaters.

Sponsorem Nagrody Głównej jest natomiast Vienna International Arbitral Centre. Nagrodą Główną jest wyjazd do Wiednia i udział w konferencji Vienna Arbitration Days 2021 (VAD). VAD to jedna z najbardziej znanych i najbardziej prestiżowych na świecie konferencji dotyczących arbitrażu międzynarodowego. Co roku VAD jest okazją do spotkania przedstawicieli środowiska arbitrażowego i dyskusji o aktualnych problemach sądownictwa polubownego.

Sponsorem nagród w konkursie jest również firma Wolters Kluwer Polska. Wolters Kluwer Polska to wiodący dostawca profesjonalnej informacji, oprogramowania i usług dla prawników, księgowych, pracowników sektorów finansowo-księgowego, audytu, zarządzania ryzykiem i compliance oraz kadry zarządzającej w podmiotach ochrony zdrowia. Celem firmy jest dostarczanie aktualnych, wiarygodnych i obiektywnych informacji prawnych i branżowych, które profesjonalistom wielu sektorów pomagają podejmować decyzje i osiągać sukces zawodowy.

One of the sponsors of the prizes and gifts for the winners in this year’s edition of the Moot is also Wolters Kluwer Legal & Regulatory, US – International Group. Wolters Kluwer is one of the biggest global provider of information services and publications for professionals. Wolters Kluwer Legal & Regulatory, US – International Group provides legal practitioners, corporate counsel and business executives around the world with comprehensive international English-language legal information from renowned authors. With products that cross boundaries and jurisdictions, our information, insight and tools enable professionals to navigate the increasingly global aspect of law.