Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w KAL 2022 w charakterze Arbitra. Zadaniem Arbitrów w ramach Konkursu jest ocena prac pisemnych przygotowanych przez Drużyny w etapie pisemnym i/lub ocena wystąpień uczestników Drużyn w etapie ustnym (udział w jednym lub obu etapach w zależności od wyboru Arbitra).

Etap pisemny: sprawdzenie prac pisemnych (pozwów i odpowiedzi na pozew) w terminie od 2 maja do 23 maja 2022 roku

Etap ustny: udział w 3-osobowym zespole arbitrażowym podczas rozpraw eliminacyjnych, które odbędą się w dniu 9 czerwca 2022 roku w 8 warszawskich kancelariach

Aby wziąć udział w KAL w charakterze Arbitra należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej.