Zasady przeprowadzenia etapu ustnego KAL 2020

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającą się datą etapu ustnego KAL 2020 chcielibyśmy potwierdzić, że termin 17-18 września 2020 r. pozostaje aktualny. Rundy ustne (eliminacje, ćwierćfinały, półfinały i finał) planujemy zorganizować w formie tradycyjnej w wybranych warszawskich kancelariach (podobnie jak w latach ubiegłych), oczywiście przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności związanych ze stanem epidemii (o czym poniżej). Gdyby jednak w międzyczasie doszło do znaczącego pogorszenia się sytuacji epidemicznej, bądź wprowadzenia w kraju obostrzeń, które uniemożliwiałyby lub znacząco utrudniałyby organizację tego typu wydarzeń, będziemy na bieżąco reagować, stąd prosimy o śledzenie informacji zamieszczanych na stronie internetowej Konkursu oraz w naszych kanałach społecznościowych (LinkedIn, Facebook). Mam jednak szczerą nadzieję, że do tego nie dojdzie.

W związku ze szczególną sytuacją, w jakiej odbywać będzie się etap ustny KAL, przygotowaliśmy Aneks do Regulaminu Konkursu, regulujący szczególne zasady przeprowadzenia rund ustnych związane z pandemią COVID-19. Prosimy o dokładne zapoznanie się z nim przez wszystkich członków Drużyn oraz Arbitrów, a także przestrzeganie zawartych tam reguł i środków bezpieczeństwa. W szczególności Aneks przewiduje obowiązek zasłaniania nosa i ust w trakcie wszelkich rozpraw konkursowych, wymóg zachowywania odpowiednich odstępów, a także określa przypadki, w jakich nie jest możliwy udział danej osoby w etapie ustnym Konkursu (i co w takim przypadku można/należy zrobić). Niezależnie od reguł określonych w Aneksie, w poszczególnych kancelariach/budynkach, w których odbywać się będą rozprawy arbitrażowe, mogą obowiązywać dodatkowe zasady w tym zakresie.

W razie jakichkolwiek informacji, prosimy o kontakt.

Pozdrawiamy serdecznie

Organizatorzy KAL