Sprostowanie oczywistych omyłek pisarskich w Kazusie

Szanowni Państwo,

w związku z otrzymywanymi od Was pytaniami informujemy, że dokonaliśmy sprostowań oczywistych omyłek pisarskich na s. 18, 20, 23 i 24 Kazusu Konkursowego, gdzie jako datę odstąpienia od umowy, wezwania do zapłaty i not obciążeniowych błędnie wskazano 2019 r. zamiast 2017 r. (na co wskazywały już prezentaty oraz pkt 8 Kazusu). Aktualna wersja Kazusu została umieszczona na stronie internetowej https://kal.org.pl/kazus-konkursowy/ i jest jedyną wersją obowiązującą wszystkich uczestników Konkursu.

Przypominamy równocześnie, że pozostał tydzień na przesłanie przez Drużyny pozwów – termin upływa w niedzielę 29 marca br. Życzymy Wam owocnej pracy!

Pozdrawiamy serdecznie

Organizatorzy KAL