Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w KAL 2020 w charakterze Arbitra. Zadaniem Arbitrów w KAL jest ocena prac pisemnych przygotowanych przez Drużyny w etapie pisemnym i/lub ocena wystąpień uczestników Drużyn w etapie ustnym.

Etap pisemny: sprawdzenie prac pisemnych (pozwów i odpowiedzi na pozew) – etap zakończony

Etap ustny: rozprawy eliminacyjne odbędą się w dniu 17 września 2020 roku w 8 warszawskich kancelariach (w następujących godzinach: 9:00-10.30; 11:00-12:30; 14:00-15:30; 16:00-17:30)

Aby wziąć udział w KAL w charakterze Arbitra należy wypełnić formularz zgłoszeniowy zamieszczony poniżej.

Zgłoszenia od Arbitrów do etapu ustnego są przyjmowane do dnia 7 sierpnia 2020 roku.

Pytania można kierować na adres: arbitrzy@kal.org.pl