Konkurs odbywa się pod Honorowym Patronatem Prezesa Krajowej Rady Radców Prawnych Pana mec. Macieja Bobrowicza oraz Prezesa Naczelnej Rady Adwokackiej Pana mec. Jacka Treli